Pintura de qualitat a Sant Andreu de la Barca

Qualitat

El departament de qualitat de la nostra empresa es regeix per les directrius que marca la norma ISO 9001:2000, implantada i certificada per Quality Management Systems (QMS) amb número de registre: ESP-1379.


Uns controls rigorosos garantiran uns resultats standard d'ordre intern. A més, es prenen les mesures necessàries per a concertar una qualitat concreta amb els nostres clients, en funció de les seves pròpies exigències.


Inspeccions i assajos, valorats en funció de les necessitats de cada acabat, són realitzats tant a la recepció dels materials a pintar o de les primeres matèries, com durant el procès de pintat i embalatge, efectuant un mostreig a la sortida dels materials pintats. Aquest darrer control assegura que els materials es lliuren al client d'acord amb les seves exigències.


Som la primera empresa catalana i tercera d'Espanya en posseir la llicència de la marca de qualitat QUALISTEELCOAT, amb el número E403 EXTERIOR C5 high.


QUALISTEELCOAT és la marca de qualitat europea per al lacat de l'acer desenvolupada d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 12944. Establint 6 caregorías d'ambients de corrosivitat (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5I i c-5M) i tres durabilitats en cada ambient: baixa (de 2 a 5 anys), mitjana (de 5 a 15 anys) i alta (més de 15 anys)

PINSA, qualitat reconeguda internacionalment.

© 2021 PINTURA INDUSTRIAL SAN ANDRES S.A. Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital